Newyddion

 • Gwerth cerflun dur gwrthstaen mewn celf gyhoeddus

  O'r broses ddatblygu, mae celf gyhoeddus yn cael ei chynhyrchu a'i datblygu ar sail datblygiad parhaus y gymdeithas ddynol, yr economi a gwleidyddiaeth. Gyda newidiadau yn yr amgylchedd cymdeithasol a chefndir diwylliannol cyfredol, mae cwmpas celf gyhoeddus hefyd wedi cael rhai newidiadau. Cyn belled â stai ...
  Darllen mwy
 • Pa fath o gerflun trefol sydd ei angen arnom?

  Fel gwaith celf mewn lleoedd cyhoeddus trefol, mae cerflun trefol ar raddfa fawr yn elfen o amgylchedd trefol, yn adlewyrchiad dwys o chwaeth ddiwylliannol drefol, ac yn symbol pwysig o ysbryd trefol. Gyda gwelliant parhaus yn nealltwriaeth a galw pobl am ddiwylliant trefol a thafarn ...
  Darllen mwy
 • Mathau a ffurfiau cerflunwaith

  Yn gyffredinol, mae cerflunio wedi'i rannu'n ddwy ffurf: cerflunio a rhyddhad. 1. Cerflun Mae'r cerflun crwn, fel y'i gelwir, yn cyfeirio at y cerflun tri dimensiwn y gellir ei werthfawrogi mewn sawl cyfeiriad ac ongl. Mae yna hefyd dechnegau a ffurfiau amrywiol, gan gynnwys rhai realistig ac addurnol, cyd ...
  Darllen mwy